VIDA perra - Odchovy/litters

Vrh A/litter A - 18.3. 2010
REINO-CHI ZE SÍDLBERKU

fenzizima

C.I.B , GCH, CH, KL.CH.
CARAVELLE AVE BENGAL

feyalysa
Více informací o rodičích, jejich výstavní ocenění aj. najdete zde/more informations about parents, their titles etc. you can find here

__________________________________________________________________

Dne 18.3. 2010 se Freye - ICH, GCH, CH, KL.CH. Caravelle Ave Bengal narodilo 5 štěňat. 4 fenky a 1 psík. Detaily
jsou uvedeny níže.

On 18.3. 2010 Freya gave birth to 5 puppies. 4 girls and 1 boy. More details see below , please.


__________________________________________________________________


29.4.2010
- detaily vah týden po týdni/ review of weights in detail:

štěně Amber
Fairy
amber
Aquamarine Beauty
aki

Amethyst

amethyst
Aqua Jewel akva Aurora Borealis
vahy
Barva zlatá plavá, maska, melír plavá, maska plavá, maska červená, maska
POROD 18.3.2010 112 gramů 103 gramů 96 gramů 126 gramů 111 gramů
23.3.2010 141 gramů 123 gramů 118 gramů 142 gramů 128 gramů
3 týdny 397 gramů 322 gramů 367 gramů 356 gramů 360 gramů
4 týdny 489 gramjů 406 gramů 472 gramů 436 gramů 466 gramů
5 týdnů 600 gramů 493 gramů 564 gramů 517 gramů 590 gramů
6 týdnů 690 gramů 595 gramů 673 gramů 626 gramů 714 gramů
7 týdnů 838 gramů 711 gramů 839 gramů 696 gramů 863 gramů
8 týdnů 942 gramů 761 gramů 941 gramů 753 gramů 1004 gramů
9 týdnů 1116 gramů 892 gramů 1147 gramů 889 gramů 1140 gramů

22.4.2010
- aktuální váhy na 5 týdnech věku /current weights of 5 weeks of age:


Fenka/ female AMBER FAIRY VIDA PERRA .............................................600 gramů
Fenka/female AQUAMARINE BEAUTY VIDA PERRA ................................493 gramů
Pes/male AMETHYST VIDA PERRA ..........................................................564 gramů
Fenka/ female AQUA JEWEL VIDA PERRA ...............................................517 gramů
Fenka/female AURORA BOREALIS VIDA PERRA .....................................590 gramů

15.4.2010 - aktuální váhy na 4 týdnech věku /current weights of 4 weeks of age:


Fenka/ female AMBER FAIRY VIDA PERRA .............................................489 gramů
Fenka/female AQUAMARINE BEAUTY VIDA PERRA ................................406 gramů
Pes/male AMETHYST VIDA PERRA ..........................................................472 gramů
Fenka/ female AQUA JEWEL VIDA PERRA ...............................................436 gramů
Fenka/female AURORA BOREALIS VIDA PERRA .....................................466 gramů

8.4.2010
- aktuální váhy na 3 týdnech věku /current weights of 3 weeks of age:
amber 1. fenka/ female AMBER FAIRY VIDA PERRA ...................397 gramů

aquamarine 2. fenka/female AQUAMARINE BEAUTY VIDA PERRA ...322 gramů

amethyst 3. pes/male AMETHYST VIDA PERRA ..............................367 gramů

aqua 4. fenka/ female AQUA JEWEL VIDA PERRA ...................356 gramů

aurora 5. fenka/female AURORA BOREALIS VIDA PERRA ..........360 gramů
__________________________________________________________________
Narodilo se nám 5 štěňat, 4 fenky a jeden psík / 5 pupies have been born, 4 females, 1 male. The details and weights / Porodní váhy:
1. fenka/ female...........112 gramů
2. fenka/female............103 gramů
3. pes/male...................96 gramů
4. fenka/ female...........126 gramů
5. fenka/female............111 gramů

Průběžně aktualizovanou fotogalerii štěňat naleznete zde/ Puppies photos are here

delivery
 
Design used from Free Templates